Bliv forsøgsdeltager

Som forsøgsdeltager er du med til at teste, om et nyt medikament kan blive godkendt til at komme på markedet. Det er altid frivilligt at deltage, og vores læger vil informere dig om, hvad det indebærer at deltage i det enkelte forsøg, inden du beslutter dig. Som deltager i et forsøg har du altid ret til at trække din deltagelse tilbage, hvis du af den ene eller anden grund føler, du ikke længere kan være med.

For at kunne deltage i et klinisk forsøg er der en række krav til både helbredstilstand og sygdomssymptomer, som varierer fra forsøg til forsøg. Du vil derfor blive grundigt undersøgt, før du evt. kan deltage i selve forsøget. Deltager du i et forsøg, vil du i forsøgsperioden komme til regelmæssige besøg i klinikken, hvor du bliver tilset af vores læger og sygeplejersker. Du vil ligeledes få taget regelmæssige blodprøver. Afhængig af det enkelte forsøg, kan der være andre tests involveret. Det kan være MR-scanning, hukommelsestests, spørgeskemaer og hjertekardiogram. Inden en evt. deltagelse i et forsøg vil du modtage en deltagerinformation, der omhandler det enkelte forsøg. Heri kan du læse om, hvad forsøget præcist går ud på, hvor ofte du skal tage medicin, hvilke undersøgelser det indebærer, hvor lang en periode forsøget strækker sig over m.m. Kliniske forsøg kan vare fra få uger til flere år.

Der kan være mange grunde til, at folk vælger at deltage i et klinisk forsøg. Nogle gør det, fordi der er mulighed for, at den sygdom de eller deres pårørende har, kan blive bedre behandlet. Andre føler tryghed ved at blive undersøgt regelmæssigt og grundigt af de samme læger og sygeplejersker i den periode, de er med i forsøget. Endelig vælger mange at deltage, fordi de synes, at det er vigtigt selv at bidrage til, at der bliver udviklet ny og bedre medicin til gavn for både nutidige og fremtidige generationer.

 

OM KLINISKE FORSØG

Før et lægemiddel skal undersøges i kliniske forsøg, er det blevet testet og videnskabeligt vurderet i laboratoriet. Et klinisk forsøg er omhyggelig og kontrolleret forskning med mennesker, som gøres forud for en eventuel frigivelse af et nyt lægemiddel til salg og behandling.  Disse forsøg er vigtige, da man her undersøger, om nye lægemidler har den ønskede virkning på en given sygdom, og samtidig har en acceptabel bivirkningsprofil.

I kliniske forsøg vil der oftest være en forsøgsgruppe, der modtager placebo (ikke-aktiv medicin) og en anden forsøgsgruppe, der modtager aktiv medicin. Vi har hverken indflydelse på eller viden om, hvem der modtager hvad under forsøget, så vi kan derfor ikke oplyse dig om, hvad du får. Du har ret til at få at vide, om du har modtaget aktiv medicin eller placebo, når forsøget er afsluttet. Grunden til, at hverken vi eller du må vide, hvad du får imens forsøget er i gang er, at undersøgelsen af medicinen skal være så objektiv som muligt.

LOVGIVNING OG GODKENDELSER

Vi arbejder efter gældende dansk lovgivning herunder persondataforordningen, også kaldet GDPR, og internationalt vedtagne retningslinjer for gennemførsel af kliniske forsøg, GCP (Good Clinical Practice).  Alle forsøg, der udføres i Danmark, er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og Den Videnskabsetiske Komité.

 

MINE RETTIGHEDER SOM DELTAGER

Som deltager i et forsøg har du ret til:

  • At stoppe din deltagelse i et forsøg når som helst i forsøgsperioden
  • At tage dig tid til at overveje om du har lyst til at deltage i et forsøg, efter du har drøftet forsøget med en af vores læger
  • At kende formålet med forsøget
  • At kende evt. risici ved at deltage i et forsøg
  • At vide, hvilke alternativer der er
  • At kende navnet, baggrunden og kontaktinformationerne på den forsøgsansvarlige læge
  • At kende procedurer og forsøgsmedicin
  • At vide, hvem der har adgang til dine data
  • At bede om yderligere hjælp eller forklaring til det, der står beskrevet i deltagerinformationen
  • Altid at ringe til os eller møde op i klinikken i vores åbningstider for at få svar på dine spørgsmål

 

HVORDAN ER JEG BESKYTTET?

Inden du kan begynde din deltagelse i et klinisk forsøg, vil du blive introduceret til et informeret samtykke.
 
Hvis du er interesseret i et af vores forsøg, vil du modtage en deltagerinformation. Med denne deltagerinformation følger det informerede samtykke, som du skal underskrive sammen med en af vores læger. Før du underskriver dette samtykke, vil lægen give dig en grundig gennemgang af deltagerinformationen, så du ved, hvad du siger ja til. Herunder forsøgets varighed, potentielle bivirkninger, formålet med forsøget, forsøgsmedicinens formodede virkning, dine rettigheder til at trække dig fra forsøget m.m.
 
Efter denne grundige gennemgang kan du beslutte dig for at underskrive det informerede samtykke, men husk at du altid har ret til at sige nej eller til at bede om betænkningstid. Selvom du har underskrevet det informerede samtykke, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage uden begrundelse.
 
Når hele forsøget er afsluttet, har du ret til at blive orienteret om resultaterne i forsøget, og blive oplyst om hvad du er blevet behandlet med. Du skal dog være opmærksom på, at der kan gå noget tid fra din deltagelse er afsluttet, til hele forsøget er afsluttet og resultatet foreligger.

 

BETALING VED DELTAGELSE

 Du skal ikke betale for hverken deltagelse, undersøgelser eller forsøgsmedicin, når du deltager i et klinisk forsøg. Udgifter til transport vil du få dækket hos os, og vi betaler dig efter statens takster.

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)
Bliv kontaktet
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)