Kronisk hoste

Hvis du lider af kronisk hoste, og har lyst til at høre om muligheden for at deltage i et klinisk forsøg, så udfyld venligst kontaktformularen til højre, eller se under igangværende studier

Hoste er en refleks, der fjerner slim eller andre irritamenter fra de øvre luftveje. Hoste er som regel en enkeltstående og/eller forbigående tilstand, men for nogle få kan den blive kronisk. Man taler om kronisk hoste, hvis den har varet i mere end 8 uger. Kronisk hoste kan være en meget generende tilstand, der kan gå hårdt ud over livskvalitet og i nogle tilfælde være voldsomt socialt invaliderende. De mest almindelige årsager til kronisk hoste er kronisk slimproduktion fra næse og bihuler, astma, irritation pga. mavesyre i spiserøret, infektioner, medicin (specielt visse typer blodtryksmedicin) og kronisk bronchitis, men der er også andre sjældnere årsager, der kan være alvorlige. Herudover, er der en gruppe mennesker med kronisk hoste, hvor man ikke kan finde en årsag.

Behandlingen af kronisk hoste er vanskelig. Man forsøger sig først med behandling af den formodede udløsende årsag, men det er ofte nødvendigt at afprøve ren symptomatisk behandling med hostestillende midler – herunder kodein og epilepsimedicin. For mange med kronisk hoste er der desværre ingen eller manglefuld effekt af de for nuværende tilgængelige behandlinger. Her kan klinisk forskning med forsøgsmedicin komme på tale.

 

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)
Bliv kontaktet
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)