Smerte

Hvis du ofte har smerter, og har lyst til at høre om muligheden for at deltage i et forsøg, så udfyld venligst kontaktformularen til højre for mere information, eller se under igangværende studier

Smerte er ofte forårsaget af skadelige virkninger (stimuli) så som forbrænding, ved at skære sig eller i forbindelse med stød. De fleste smerter forsvinder omgående, når stimuli er væk, men i nogle tilfælde vedbliver smerten. Smerte kan også opstå uden nogen påviselig stimuli, skade eller sygdom. Ved sygdom er smerte et symptom, og kan påvirke et menneskes livskvalitet og funktion. Smerter kan påvirkes af følelser som sorg og glæde. Smerter er en subjektiv, mangfoldig følelse og er svær at måle. Der har derfor aldrig været muligt eksakt at måle dette.

Smerte som varer ved i lang tid (3 måneder eller mere) kaldes kronisk, og smerte som forsvinder hurtigt (op til 3 måneder) kaldes akut. En populær alternativ definition af kronisk smerte, som ikke har en fastsat varighed, er “smerte som varer længere end den forventede helingsperiode”. 16-20 % af af den danske, voksne befolkning har kronisk smerter*. Desværre er de fleste patienter utilstrækkeligt behandlede pga. manglende effektive behandlingsmuligheder.

*sundhedsstyrelsen.dk

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)
Bliv kontaktet
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)